Taisyklės ir nuostatos

Sveikiname apsilankius pramogų ir pažinčių suaugusiems portale Vanile.lt. Naudodamiesi Vanile.lt Svetaine (toliau - "Svetainė") Tu sutinki laikytis čia pateiktų Taisyklių ir Sąlygų (toliau - "Sutartis"), nepaisant to, esi registruotas vartotojas (toliau - Narys) ar ne. Norėdamas tapti registruotu Svetainės nariu ir naudotis portale Vanile.lt teikiamomis Paslaugomis (toliau - Paslaugos), turėsi užpildyti registracijos formą.

Ši Sutartis nustato privalomas sąlygas ir taisykles, kuriomis vadovaujantis galėsi naudotis Svetaine ir joje teikiamomis Paslaugomis. Šios sąlygos gali būti keičiamos bet kuriuo metu Svetainės administracijos apie pakeitimus informuojant vartotojus.

1. Reikalavimai vartotojams

Svetaine naudotis ir/arba jos nariu būti gali tik asmenys, ne jaunesni, nei 18 metų. Naudodamasis Svetaine ir jos paslaugomis patvirtini, kad turi teisę ja naudotis ir sutinki su šia Sutartimi ir visais jos punktais. Taip pat patvirtini ir supranti, kad portale kai kuri pateikiama medžiaga ir/ar informacija gali būti erotinio pobūdžio, svetainėje publikuojami erotiniai vaizdai ir/ar klipai, imituojantys lytinį aktą. Naudodamasis Svetaine patvirtini, jog žinai apie Svetainėje pateikiamą erotinio pobūdžio informaciją, ir jog tokia informacija Tavęs nežeidžia ir nesukelia neigiamų emocijų; Svetainės paslaugomis naudojiesi laisva valia ir niekieno neverčiamas.

2. Sutarties galiojimas

Ši Sutartis ir visi jos punktai galios visą laiką, kol naudosiesi Svetaine ir/arba būsi Svetainės Nariu. Narystę Svetainėje gali nutraukti bet kuriuo metu iš jos išųsiregistruodamas arba raštu informuodamas Svetainės administratorius apie norą panaikinti savo narystę Svetainėje. Svetainės administracija turi teisę panaikinti Tavo narystę bet kuriuo metu ir dėl bet kokių priežasčių. Svetainės administracija neprivalo pateikti narystės panaikinimo priežasčių. Net ir sustabdžius narystę Svetainėje, ši Sutartis ir visi jos punktai nepraranda galios kartu su jos punktais: 1, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 ir 9-16.

3. Nekomercinis Svetainės naudojimas

Svetainė skirta tik asmeniniams Narių naudojimui ir negali būti naudojama jokiais komerciniais tikslais. Svetainės Nariais ir naudotojais negali būti įmonės, organizacijos, susivienijimai ar kiti juridiniai vienetai. Draudžiama naudotis Svetaine bet kokiais nelegaliais ar komerciniais tikslais, įtraukiant, bet neapsiribojant: vartotojų vardų, slapyvardžių ir/ar kontaktinės informacijos rinkimu marketingo ir kitiems tikslams. Draudžiamas Svetainės ar jos dalių įterpimas į kitas svetaines.

4. Turinio nuosavybės teises Svetainėje

Vanile.lt turi ir išlaiko visas teises į Svetainę ir jos teikiamas Paslaugas. Svetainėje pateikiama autorių teisių saugoma informacija, prekių ženklai bei kita nuosavybė, priklausanti Vanile.lt ir kitiems tokios informacijos savininkams. Draudžiama kopijuoti, keisti, publikuoti, perduoti, perleisti, platinti, parduoti ir kitaip naudoti saugomą informaciją be raštiško leidimo.

5. Svetainėje skelbiamas turinys

Bet kurioje Svetainės dalyje ir naudojant bet kurį Svetainės funkcionalumą (nuotraukos, susirašinėjimas, profilio informacija ir kt.) draudžiama skelbti informaciją, kuri skatintų, propaguotų ar reklamuotų bet kokią neteisėtą veiklą, tokią kaip prostitucija, ar komercines paslaugas. Pastebėję neteisėtą veiklą ar informacijos, neatitinkančios šios Sutarties punktų, skelbimą ir propagavimą, pasiliekame teisę be išankstinio perspėjimo ir paaiškinimų pašalinti vartotojus, nesilaikančius pateiktų reikalavimų, ir apriboti Svetainės pasiekiamumą tokiems vartotojams. Be to, sutinkate, kad:

 1. Suprantate ir sutinkate, kad Vanile.lt bet kuriuo metu gali patikrinti ir pašalinti bet kurį paskelbtą turinį, žinutes, nuotraukas, video ir/ar profilius (toliau - Turinį), kuris Vanile.lt vertinimu pažeidžią šią Sutartį arba yra įžeidus kitiems vartotojams, neteisėtas arba pažeidžia kitų vartotojų teises, žeidžia ar yra grasinančio pobūdžio.
 2. Narys pats atsako už savo paskelbtą ar kitiems Nariams perduotą turinį.
 3. Paskelbdamas bet kokį turinį viešai prieinamoje Svetainės vietoje Narys patvirtina ir garantuoja, jog teisės į paskelbtą turinį priklauso jam arba Narys turi teisę skelbti, platinti ir kitaip naudoti paskelbtą informaciją.
  Narys sutinka, kad Vanile.lt ir kiti portalai, priklausantys ir/ar bendradarbiaujantys su Svetaine turi teisę ir gali susisiekti su Nariu bet kuriais kontaktiniais duomenimis, kuriuos nurodė vartotojas. Narys sutinka padengti bet kokius kaštus, susijusius su Nario susisiekimu, tokius kaip SMS žinučių kaina.
 4. Nario profilis ir profilyje pateikta informacija gali būti naudojama ir rodoma kitų Vanile.lt ir/ar partnerių portalų ir/ar vartotojams. Taip pat narys gali ieškoti ir peržiūrėti kitų Vanile.lt ir/ar partnerių Narių profilius.
 5. Žemiau pateikiamas informacijos sąrašas, kuri yra nelegali ir kurią draudžiama skelbti Svetainėje. Vanile.lt pasilieka teisę ištirti ir imtis teisinių veiksmų prieš bet kurį Narį, pažeidžiantį šiuos punktus ir panaikinti tokių Narių profilius bei Narystes.
 6. Narys privalo naudoti Paslaugas laikydamasis visų galiojančių įstatymų ir teisės aktų.
 7. Narys negali pateikti savo profilio aprašyme jokių kontaktinių duomenų, tokių kaip telefono numeriai, el. pašto adresai, Skype ir kitų susirašinėjimo programų kontaktų, adresų, pavardžių.
 8. Narys negali reklamuoti jokių prekių ar paslaugų kitiems Nariams.

6. Autorių teisės

Nariams draudžiama platinti, skelbti, atgaminti ir kitaip naudoti bet kokią informaciją, saugomą autorių teisių be autoriaus leidimo.

7. Narystė

Narystės trukmės ir kainos pateikiamos narystės įsigijimo formoje. Vanile.lt pasilieka teisę suteikti nemokamas narystes bet kuriems vartotojams bet kokiam laikotarpiui. Vanile.lt pasilieka teisę bet kada nutraukti nemokamai suteiktas narystes be Narių perspėjimo.

Narysčių kaina ir/ar trukmė gali bet kada keistis.

8. Narių skundai

Narys yra pats atsakingas už bendravimą su kitais Nariais. Vanile.lt pasilieka teisę, bet neįsipareigoja, tikrinti vartotojų skundus, kylančius tarp kelių Narių.

9. Atsakomybės ribojimas

Narys atsako už bendravimą su kitais nariais, bendravimo turinį, tikslus. Narys supranta, jog Vanile.lt nekontroliuoja ir neprižiūri Narių bendravimo tiek Svetainėje, tiek už Svetainės ribų. Vanile.lt neteikia jokių garantijų dėl kitų narių suteikiamų ar prisiimamų įsipareigojimų.

Vanile.lt neatsako už Narių bet kokiomis aplinkybėmis ir bet kuriuo metu patirtus nuostolius, kylančius iš bendravimo su kitais Nariais.

10. Paslaugos

Vanile.lt negarantuoja, jog Svetainė bus pasiekiama visada ir bet kuriuo metu. Nariai gali susidurti su Svetainės neveikimu, kylančiu dėl Svetainės naujinimo ir kitų techninių darbų. Svetainė ir Svetainės Paslaugos skirtos tik pramoginiams tikslams. Visi Narių profiliai skirti Narių pramogai. Vanile.lt negarantuoja ir neprisiima atsakomybės, kad Narys užmegs santykius su kitu Nariu ar susitiks gyvai. Vanile.lt negarantuoja ir neprisiima atsakomybės, jog Narys sulauks atsakymų iš kitų Narių. Narys supranta, jog kiti Nariai jam gali pateikti netikslią ir/ar neteisingą informaciją, žinutes ar profilio informaciją. Vanile.lt neatsako už tokios informacijos tikrumą ir neneša jokios atsakomybės, jei Nariui pateikiama informacija neatitinka realybės.

Narys supranta, pripažįsta ir sutinka, kad kai kurios anketos Svetainėje gali būti išgalvotos, netikros, administruojamos modelių arba Svetainės administratorių. Vartotojas supranta ir sutinka, jog kai kurios anketos gali būti naudojamos dialogo ir dalyvavimo portale skatinimui, Svetainės ar Paslaugų reklamai ir naujų Narių pritraukimui; Narių bendravimo priežiūrai ir kontrolei, kad būtų laikomasi šių taisyklių. Narys supranta ir sutinka, jog informacija, tekstas, nuotraukos, naudojamos administracijos anketose, nėra konkrečių žmonių ir yra skirtos pramogai ir bendravimo kokybei užtikrinti.

Narys supranta ir sutinka, kad kartas nuo karto administracijos valdomi profiliai bus naudojami susisiekti su vartotoju siekiant paskatinti dialogą, Svetainės ar Paslaugų naudojimą, informacijos apie bendravimo kokybę rinkimui ir bendravimo priežiūrai. Administracijos žinutės bus pažymėtos specialiu žymėjimu informuojant Narį, jog bendraujama su administracija, o ne realiu vartotoju. Narys supranta ir sutinka, jog joks realus fizinis susitikimas niekada neįvyks tarp Nario ir administracijos darbuotojo, o Nario ir administracijos darbuotojo susirašinėjimas skirtas tik pramogai, bendravimo ir Svetainės naudojimo skatinimui. Administracija neįsipareigoja atrašyti į vartotojo siunčiamas žinutes.

Narys supranta ir sutinka, jog susirašinėjimas tarp Nario ir administracijos nėra konfidencialus.

11. Garantijos

Vanile.lt nėra atsakinga už bet kokią netikslią ar neteisingą informaciją, paskelbtą Svetainėje. Vanile.lt nėra atsakinga už vartotojų elgesį tiek Svetinėje, tiek gyvai, jei Nariai bendrauja už Svetainės ribų. Vanile.lt neprisiima atsakomybės ir neatsako už bet kokią klaidą, aplaidumą, neveikimą, ištrynimą, sutrikimus, uždelsimą ar neteisingą prieigą prie Nario anketos ar duomenų. Vanile.lt jokiomis aplinkybėmis neatsako už bet kokį praradimą ar žalą, kylančią iš Narių naudojimosi Svetaine ar jos Paslaugomis, paskelbto turinio ar vartotojų bendravimo. Vanile.lt negarantuoja ir nežada jokių konkrečių rezultatų, kylančių iš naudojimosi Svetaine.

Pinigai už narystę vartotojams grąžinami, jei jie įvykdė visus žemiau išvardintus punktus:

 1. Įsigijo 3 mėnesių ar ilgesnę VIP arba GOLD narystę
 2. Narystės turėjimo laikotarpiu prisijungė prie portalo bent kartą į savaitę
 3. Kiekvieno prisijungimo metu parašė bent 5 žinutes skirtingiems vartotojams, su kuriais norėjo turėti santykių
 4. Įsikėlė profilio nuotrauką
 5. Bent kartą per mėnesį atnaujino profilio nuotrauką
 6. Kiekvieno prisijungimo metu parašydavo bent po 5 žinutes forume
 7. Kiekvieno prisijungimo metu parašydavo bent vieną blogo įrašą

12. Atsakomybės ribojimas

Išskyrus jurisdikcijas, kur tokios paslaugos yra apribotos, jokiu atveju Vanile.lt neatsako Jums ar tretiesiems asmenims už netiesioginę, logiškai išplaukiančią, pavyzdinę, atsitiktinę, specialią ar baudžiamąją žalą, įskaitant pelną, gautą iš jūsų naudojimosi Svetaine ar Paslaugomis, net jei Vanile.lt buvo pranešta apie tokios žalos galimybę. Nepaisant jokių kitų priešingų nuostatų, esančių čia, Vanile.lt neneša jokios atsakomybės už bet kokios priežasties ar veiksmo ar nusiskundimą, ir nepriklausomai nuo to, veiksmų formą, bus visą laiką būti ribojama bendra sumokėta suma, jeigu jų yra, jums Vanile.lt už per narystės laikotarpiu tarnyba.